Biogram

Historyk sztuki. Studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1949–1954) i w Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers (1957–1958). Pracownik Katedry Historii Sztuki UAM (1953-1964) oraz Instytutu Sztuki PAN (1955-1957, 1965-1967). Od 1967 r. pełnił obowiązki kierownika Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UW, a następnie dyrektora Instytutu (1970-1981). W l. 1981-1987 professeur associé Université de Poitiers, a do 1999 r. – profesor tytularny tegoż uniwersytetu. Visiting professor Uniwersytetu w Uppsali (1967) i Kansas University (1975), stypendysta Wissenschaftskolleg zu Berlin (1999-2000).

Wybrane funkcje: członek (w l. 1991-1996 przewodniczący) Komitetu Nauk o Sztuce PAN członek korespondent PAN, członek rzeczywisty Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres w Paryżu (1994-), Société des Antiquaires de l’Ouest, Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft, Comité Français d’Histoire de l’art, Kuratorium des Zentralinstituts für Kunstgeschichte w Monachium (1993-),

Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, m. in. „Biuletynu Historii Sztuki” i „Arte medievale”, w l. 1993–1999 dyrektor, a obecnie dyrektor honorowy „Cahiers de Civilisation Médiévale”. Ponadto członek Rady Konsultantów Enciclopedia dell’Arte Medievale (1984-). Wygłaszał wykłady na wielu uniwersytetach w Europie, Ameryce Północnej i Izraelu. Doctor honoris causa KULJPII w Lublinie oraz Université de Poitiers, kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

Na jego dorobek składa się ponad 160 rozpraw (książek i artykułów publikowanych w cenionych czasopismach i wydawnictwach) poświęconych w większości sztuce średniowiecznej od IV do schyłku XV w. Za najważniejsze osiągnięcia prof. Skubiszewskiego uważane są prace dotyczące rzeźby romańskiej i gotyckiej we Francji, twórczości Wita Stwosza, złotnictwa przedromańskiego i romańskiego, ikonografii (zwłaszcza ikonografii politycznej i hagiograficznej) oraz metodologii historii sztuki. Jego książka poświęcona sztuce europejskiej od VI do IX w. jest podstawowym syntetycznym opracowaniem, służącym jako podręcznik akademicki na uniwersytetach w Polsce, Włoszech i krajach francuskojęzycznych.

Książki (wybór)

Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957
Czara włocławska. Studia nad spuścizną Wschodu w sztuce wczesnego średniowiecza, Poznań 1965
Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973
Veit Stoß und Polen, Nürnberg 1983
Wit Stwosz, Warszawa 1985
L’arte europea dal VI al IX secolo, Torino 1995 (wyd. fran. 1998, pol. 2001)
L’image de Babylone aux Serpents dans les Beatus. Contribution à l’étude des influences du Proche-Orient antique dans l’art du haut Moyen Age, Paris 2000 (współautor: Lucien-Jean Bord)
La Croix dans le premier art chrétien, Paris 2002