Biogram

Historyk sztuki. Studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1949–1954) i w Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers (1957–1958). Pracownik Katedry Historii Sztuki UAM (1953-1964) oraz Instytutu Sztuki PAN (1955-1957, 1965-1967). Od 1967 r. pełnił obowiązki kierownika Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UW, a następnie dyrektora Instytutu (1970-1981). W l. 1981-1987 professeur associé Université de Poitiers, a do 1999 r. – profesor tytularny tegoż uniwersytetu. Visiting professor Uniwersytetu w Uppsali (1967) i Kansas University (1975), stypendysta Wissenschaftskolleg zu Berlin (1999-2000).

Wybrane funkcje: członek (w l. 1991-1996 przewodniczący) Komitetu Nauk o Sztuce PAN członek korespondent PAN, członek rzeczywisty Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres w Paryżu (1994-), Société des Antiquaires de l’Ouest, Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft, Comité Français d’Histoire de l’art, Kuratorium des Zentralinstituts für Kunstgeschichte w Monachium (1993-),

Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, m. in. „Biuletynu Historii Sztuki” i „Arte medievale”, w l. 1993–1999 dyrektor, a obecnie dyrektor honorowy „Cahiers de Civilisation Médiévale”. Ponadto członek Rady Konsultantów Enciclopedia dell’Arte Medievale (1984-). Wygłaszał wykłady na wielu uniwersytetach w Europie, Ameryce Północnej i Izraelu. Doctor honoris causa KULJPII w Lublinie oraz Université de Poitiers, kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

Na jego dorobek składa się ponad 160 rozpraw (książek i artykułów publikowanych w cenionych czasopismach i wydawnictwach) poświęconych w większości sztuce średniowiecznej od IV do schyłku XV w. Za najważniejsze osiągnięcia prof. Skubiszewskiego uważane są prace dotyczące rzeźby romańskiej i gotyckiej we Francji, twórczości Wita Stwosza, złotnictwa przedromańskiego i romańskiego, ikonografii (zwłaszcza ikonografii politycznej i hagiograficznej) oraz metodologii historii sztuki. Jego książka poświęcona sztuce europejskiej od VI do IX w. jest podstawowym syntetycznym opracowaniem, służącym jako podręcznik akademicki na uniwersytetach w Polsce, Włoszech i krajach francuskojęzycznych.

Książki (wybór)

  • Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957
  • Czara włocławska. Studia nad spuścizną Wschodu w sztuce wczesnego średniowiecza, Poznań 1965
  • Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973
  • Veit Stoß und Polen, Nürnberg 1983
  • Wit Stwosz, Warszawa 1985
  • L’arte europea dal VI al IX secolo, Torino 1995 (wyd. fran. 1998, pol. 2001)
  • L’image de Babylone aux Serpents dans les Beatus. Contribution à l’étude des influences du Proche-Orient antique dans l’art du haut Moyen Age, Paris 2000 (współautor: Lucien-Jean Bord)
  • La Croix dans le premier art chrétien, Paris 2002